Dịch vụ

(294) sản phẩm
Đóng gói máy móc tại KCN Long Mỹ Vũng Tàu
900.000 đ
Lê Thị Thương
23/09/2020 lúc 08:58
Huyện An Dương, Hải Phòng
Đóng gói hàng hóa tại KCN tại  Đông Xuyên vũng Tàu
900.000 đ
Lê Thị Thương
21/09/2020 lúc 16:16
Huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng
 Đóng thùng gỗ để vận chuyển hàng hóa tại KCN Tam Phước
900.000 đ
Lê Thị Thương
21/09/2020 lúc 15:25
Huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng
365.vn/d
900.000 đ
Lê Thị Thương
19/09/2020 lúc 16:30
Quận Hải An, Hải Phòng
Chằng buộc hàng hoá trên cont FR tại Vũng tàu
900.000 đ
Lê Thị Thương
19/09/2020 lúc 16:15
Huyện Sóc Sơn, Hà Nội
Chằng buộc hàng hoá trên cont FR tại Vũng tàu
900.000 đ
Lê Thị Thương
19/09/2020 lúc 16:15
Huyện Sóc Sơn, Hà Nội