GIÀY 350 V2 OFF WHITE TRẮNG CHỮ ĐEN

0
4 Đánh Giá
10 Đã Bán
48.022
527.000 đ

Quận Thanh Xuân, Hà Nội

thứ tư 20/11/2019 lúc 01:15 CH


—————————————————————
✅✅ CHúNG TỚ CAM KẾT ✅✅
1:GiÀy đưỢc tHiết kẾ tiNh tẾ , phù hỢp xU hưỚnG tHờI traNg
2: MaNg Êm cHân , Ôm cHâN , thoẢi mÁi Di chuYểN : đI lÀm , đi cHƠI , PhƯợT , gYm .....
3: LuÔn lUôn CậP NhẬt cÁC MẫU mỚi nHấT rA tỪ hãNg sỚm nhẤt thỊ trƯỜnG .

🛑🛑MUa GIÀy TẠI [ GIÀY NGÀNH .VN ] CÁC BẠN SẼ ĐƯỢC ƯU ĐÃI GÌ ???
4: Bạn sẼ đưỢc CHúnG tỚ tƯ vẤn ChỌN sZ cHuẨn nhẤt .
5: TẤt cẢ sẢn pHẩm sẼ được chÚnG tỚ chỤp bẰnG cAmera thưỜng và khÔnG hỀ chỉNh sửA để cáC bạN nhìN rÕ cHất liỆu trưỚc khi ĐăT mua .
6: Giày FULL bOx hãnG , giẤy góI . New 100%
7 : GiAo hÀNg miỄn PhÍ - ThaNh tOán tậN nơI - GiaO hàNg Tận nHà .
9 : ShOp ChÚnG tỚ nHậP Hàng TạI xƯỞnG LêN GIá Cực rẺ sO vỚi cÁC ShOP kHáC ,Mà CHẤt lưỢnG lẠi Ổn ĐịNh hƠn .❤️❤️
⚠️⚠️ NếU Ưng Ý VớI SảN pHẩM cáC bẠn hÃy TạO đơN hànG luÔn đỂ chúnG tỚ gIaO đI sớM nHấT nhé . NHận giÀy xOnG MonG cáC bẠn pHảN hỒi tÍcH Cực nHư FEedBacK HìNh ẢnH hoẶc đÁnH Giá 5* NếU thấY OK . ChÚnG tỚ cẢm ơn CáC bẠn đà đặT giày Và đừnG quêN nHấN tHeO Dõi ChúnG tỚ ạ . mÃi YêU 😘😘
Hotline : 0982421682
yeezy đổi màu, Cửa hàng trực tuyến | WebRaoVat - webraovat.net.vn

yeezy đổi màu

Tham gia: 20-11-2019

Cùng người đăng

Top Sản Phẩm Bán Chạy

Sản phẩm liên quan

Sản phẩm liên quan

Giày Dép Nữ